Archiv pro měsíc: Srpen 2010

Křečík šedý – Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

Původně se vyskytoval na kulturách suchých travin, stepí a polopouští. V současnosti je rozšířen i na zemědělské půdě a dokonce i osidluje i domy. Upřednostňuje suché oblasti s řídkou vegetací a lesům a vlhkým stanovištím se raději vyhýbá (Vohralík, 1999). Potravou jsou mu … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křečík menší – Cricetulus longicaudatus (Milne-Edwards, 1867)

Obývá různorodé prostředí od pouští (zaznamenán ve východní Gobi) a polopouští, přes křovinaté stepi po lesy, nevyhýbá se horským loukám a skalnatým plochám. Preferuje suchá podhůří a jižní svahy hor s keřovými a travnatým porostem do výšky 1.900 m.n.m. Zabírá mělké … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křečík daurský – Cricetulus barabensis (Pallas, 1773) vč. C. griseus a C. pseudogriseus

Obývá lesostepi, suché stepi a polopouště; je přizpůsobivý a nevyhýbá se ani zemědělským oblastem a může žít i v lidských obydlích. Buduje si jednoduché nory s 2-3 vstupy, o kruhovém průměru 2-3 cm. Nora je dlouhá až 1 m v hloubce 10 … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křeček zlatý – Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839)

Tento druh se vyskytuje převážně v zemědělských oblastech s pěstováním jednoletých plodin jako pšenice, ječmen, cizrna, čočka nebo zeleniny (Demirsoy et al., 2006). Křeček zlatý je osamělý, noční tvor a všežravec (Qumsiyeh, 1996). Jeho nory jsou dlouhé až 9 metrů … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | 2 komentáře

Křečík Campbellův – Phodopus campbelli (Thomas, 1905)

Vyskytuje se na loukách, polopouštích a pouště, dávají přednost půdám s pevnějším podklad než křečík Roborovského.  Nory mají 4 až 6 vertikálních vchodů, které vedou do hnízdní komory hluboké až 1 m (ale obvykle mělčí) a komory se zásobami. Obsazuje … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křečík džungarský – Phodopus sungorus (Pallas, 1773)

Křečík džungarský obývá horské stepy, suché roviny a polopouště, jak písčité tak i suťovité. Žije solitérně. Doupata mají několik pasáží s jedním nebo dvěma místnostmi. Hnízdo k přezimování může být až 1 m pod zemí. Často používá nory jiných hlodavců, … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křečík Roborovského – Phodopus roborovskii (Satunin, 1903)

Vyskytuje se v písčitých pouštích a pastvinách; vyhýbá se oblastem s hlínitou půdou. Doupata s jediným otvorem (4 cm v průměru) jsou vyhrabány mezi písečnými dunami, nebo na jejich okraji. Doupata jsou hluboké 90 cm a obsahovat jedno obytné hnízdo … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křeček Newtonův – Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898)

Přirozeným prostředím tohoto druhu jsou relativně suché stanoviště – skalní step, suché pastviny a zarostlé svahy. Adaptoval se ovšem i na a obilná pole, vinice a zahrady, a zarostlé svahy (Vohralík, 1999). Její strava je podobná jako u jiných druhů … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křeček Brandtův – Mesocricetus brandti (Nehring, 1898)

Tento druh se vyskytuje v suchých otevřených stepních biotopech s obilovinami a pelyňkem, polopouštích ale i v zemědělských oblastech. Tento druh se nachází od hladiny moře do 2.600 m.n.m., nicméně jeho základní rozsah je nad 1,000-2,200 m.n.m. Konzumuje byliny a … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář

Křeček polní – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

Jeho původní stanoviště jsou úrodné stepi a pastviny, ale úspěšně se rozšířil do řady antropogenních stanovišť včetně luk, obilných polí, zahrad i zarostlých nevyužívaných zemědělských ploch. Ve východní části rozšíření se často nachází v těsné blízkosti člověka a jeho obydlí, v … Celý příspěvek

Rubriky: druhy | Napsat komentář