Křeček polní – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)

Jeho původní stanoviště jsou úrodné stepi a pastviny, ale úspěšně se rozšířil do řady antropogenních stanovišť včetně luk, obilných polí, zahrad i zarostlých nevyužívaných zemědělských ploch. Ve východní části rozšíření se často nachází v těsné blízkosti člověka a jeho obydlí, v zahradách a sadech. Na těchto člověkem dotčených územích díky dostatku potravy dosahuje hustší populace, než ve svém původním stepním stanovišti. Dává přednost poměrně hlubokým, těžkým půdám, v níž buduje rozsáhlé nory. Jeho strava se skládá hlavně ze zelených částí rostlin a semen, doplněná o bezobratlé a příležitostně i drobné obratlovce. Při vysokých hustotách populace je z něj významný zemědělský škůdce (Nechay 2000).

Díky tomu je pronásledován. Křeččí populace klesla téměř ve všech evropských státech (s výjimkou Ruska a Ukrajiny), přičemž v některých zemích byl pokles opravdu drastický (Mitchell-Jones et al., (1999) recounted the drastic reduction in W Europe due to persecution and hunting.1999). Přestože je jeho výskyt zejména ve východní části distribuce dosud hojný, bylo konstatováno, že v některých zemích by mohlo dojít k jeho zápisu na červenou listinu IUCN.

Zemědělská intenzifikace, ztráta trvalých kultur, likvidace mezí, zavedení podzimního setí obilí a zvýšené používání pesticidů má negativní dopad na celou populaci. Změna zemědělských postupů ve východní Evropě, kde je populace křečka tradičně považována za stabilní, mohou představovat budoucí ohrožení i zde. V Rusku a na Ukrajině je dodnes loven pro svou kůži.

Celkově je dramatický pokles doložen množství studií a Křeček polní je předmětem i několika mezinárodních úmluv a směrnic EU, které řeší konkrétní doporučení ke zlepšení stavu a zachování tohoto druhu v západní Evropě (Stubbe a Stubbe, 1998; Nechay, 2000). Opatření se zaměřují zejména na dotace zemědělcům, aby zřídili vhodná stanoviště a omezili používání pesticidů. V posledních několika letech byl opět vysazen ve Francii, Belgii a Nizozemsku a zaveden monitoring výskytu křečka ve východní Evropě.

Křeček polní se dosud vyskytuje ve většině evropských zemí a v Asii. Populace doložena ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Německu, Polsku, České republice (Anděra a Červený, 1994; Šmaha, 1996 aj.), Slovensku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Ukrajině, Bělorusku, Ruské federaci, Gruzii, Kazachstánu a Číně. V pleistocénu se vyskytoval dokonce i na Britských ostrovech (Kowalski, 1967; Yalden, 1999).

Příspěvek byl publikován v rubrice druhy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>